خشک و سر به زیر
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۳/۱  کلمات کلیدی:

بی صدا تر از دوباره ی خودم 

بی ریا تر از همیشه ی شما 

مثل یک درخت خشک و سر به زیر 

تکیه داده ام به تیشه ی شما

 

برگ برگ می گریزم از خودم 

شاخه شاخه سر به راه می شوم

روی بوم ساده ی نگاهتان 

ذره ذره روسیاه می شوم...