احمق و احمد
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۳/۸  کلمات کلیدی:
نشسته بودم و گزارش نجف زاده رو مي ديدم،
از گاواي فرانسه گزارش گرفته بود...
گفتم: احمق...!
احمد گفت: با من بودي؟!
گفتم: نه ، كامران رو مي گم ، رفته از گاوا گزارش گرفته...
گفت: اتفاقاً جالبه...
گفتم: احمق...!
گفت: كامران رو مي گي؟!
گفتم: نه ، با تو بودم...!