استاد
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/۱۱  کلمات کلیدی:
توي كلاس نشسته بوديم
من بودم و باقي همه دختر
استاد گفت: هر كي سختشه مي تونه بره بيرون!!!
كتاب رو باز كردم....
استاد گفت: هر كي سختشه مي تونه بره بيرون!!!
درس پنجم رو باز كردم...
استاد گفت: هر كي سختشه مي تونه بره بيرون!!!
به دور و برم نگاه كردم ديدم همه راحتند
بلند شدم و از كلاس زدم بيرون 
استاد ديگه سختش نبود...