طوفان
ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٧  کلمات کلیدی:
استاد می گفت:
جمادی الآخر سال 582 یا 581 در برج میزان قران اختران بوده 
منجمان و از جمله انوری پیش بینی کرده بودند که در این روز طوفان سختی خواهد آمد
که کوه ها را هم جابه جا می کند و همه از انسان تا حیوان معدوم خواهند شد...
استاد می گفت: 
در روز موعود حتی برگی هم تکان نخورده بود
و حتی انوری به خاطر این پیش بینی از بلخ طرد شد...
احمق ها بعد از 800 سال هنوز نمی دانند 
آن روز چنگیز بزرگترین طوفان تاریخ به دنیا آمد