پدر
ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦  کلمات کلیدی:
سه سالش هنوز کامل نشده
نشونده بودمش روی پام
از سر شوخی سر پدرش داد زدم
عصبانی شد و با دستای کوچیکش
خوابوند زیر گوشم!
خیلی درد گرفت
آخه توی زندگی سی ساله م، 
 این جوری از پدرم حمایت نکرده بودم...