عشق رنگی
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۳٠  کلمات کلیدی:
عکس را باز کرده و دست به چانه
خیره شده به صورت داخل عکس!
- پیِ ِ چه می گردی؟!
بی آن که سرش را برگرداند
--عکسش را برایم فرستاده تا ببینم می پسندمش...
- خوب حالا از روی چه می پسندیش؟!
-- حواسم را پرت نکن!
بحث یک عمر زندگی ست...
می خندم...
-- به چه می خندی؟!
- به جومونگ
که این همه دلش را به گوگوریو خوش کرده بود...