برگه
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۱  کلمات کلیدی:

دو تا صندلی بیشتر با هم فاصله نداریم!
این چندمین بار است که دست می گیرد!
مراقب سوم به او نزدیک می شود
و یک سؤال دیگر را هم به او می رساند
حالا فکر کنم سؤال هایش تمام شده باشد
بلند می شود
چادرش را جمع می کند
و با خنده برگه را تحویل می دهد...
و من هنوز یادم نیامده
که نام پسر دوم قشیری از زن اولش چه بود...!