عمو!!!
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٤/۱۳  کلمات کلیدی:
آن طرف در ايستاده
بلند بلند مرا صدا مي زند و گريه مي كند
عمو!!!! مرا هم با خودت ببر...
سرم درد مي گيرد و قدم قدم از در دور مي شوم
انگار كودكي خود من است
كه كنار ماشين ايستاده و فرياد مي زند:
مرا هم با خود ببريد... 
و ماشين 
آرام آرام از اشك هاي من دور مي شود!