خوش به حال رودکی
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩  کلمات کلیدی: به من چه

بیهقی،‌ فردوسی را کتمان می کند...

رشید وطواط،‌عمعق بخارایی را مورد اهانت قرار می دهد...

ایرج میرزا،‌عارف نامه می نویسد...

عارف قزوینی،‌بهار را خزان می خواند...*

خسرو فرشیدورد، خانلری را تحقیر می کند...

سیروس شمیسا،‌همایی را قبول ندارد...

احمد شاملو، حمیدی را آونگ می کند...**

افسری، شمیسا و فرشیدورد را نادان خطاب می کند...

***

اگر حق با ناصر خسرو باشد***،

خوش به حال رودکی که کور از دنیا رفت...

 

 

پ.ن: *عارف قزوینی در قصیده ای ملک الشعرای بهار را چنین به تعریض می گیرد:

          چه سازم تو ناجنس نگذاشتی                                     میان من و خود ره آشتی

           تو آنی و جز این نمی‌شایدت                                      وزین پس تخلص خزان بایدت

       **شاملو در شعری چنین سروده:یک بار هم ”حمیدی شاعر“ را/در چند سال پیش/بر دار شعر خویشتن/آونگ کرده ام...
       ***ناصر خسرو در اشاره به رودکی چنین سروده:

           اشعار زهدوپند بسی گفته است                                  آن تیره چشم شاعر روشن بین