نقدهای ناشیانه
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٢  کلمات کلیدی: به تو چه ، میمه شهری ناشناخته؟!

بعضی وقت ها 

نقددهای ناشیانۀ رشید الدّین وطواط* را

به نبوغ ازرقی هروی که می خوانم،

با خودم فکر می کنم

نکند حدائق السّحرش* را

توی کوچه باغ های میمه نوشته باشد...!!!


پ.ن: رشید الدین وطواط در کتاب حدائق السّحر فی دقائق الشّعر ازرقی را که از پیشوایان تغییر سبک خراسانی به عراقی است به خاطر تشبیهات جدید و زیبایش نقد کرده

 ** در سطر 15صفحه ی 204 کتاب میمه شهری ناشناخته در حاشیه کویر آقای محمد تقی معینیان چنین آمده: 

 رشید الدین محمد عمری «وطواط» به منطقه ی کاشان تبعید و از آنجا به میمه نقل مکان نموده و کتاب عظیم حدائق السحر فی دقائق الشعر را   در مدت 8 سالی که در میمه بوده تألیف نموده و در این مدت به تدریس علم عروض مشغول بوده...