به تو چه
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٤  کلمات کلیدی:
پاییز افتخاری را گوش می دادم... گفتم: با این آلبوم های دل نشین
رفته «تو عروسیت نبودم» را خوانده!
احمد گفت: از شجریان هم بیشتر خوانده،
دیگر خوب خواندن برایش کافی است...
گفتم: یادت هست کامران از گاو های فرانسوی گزارش گرفته بود؟!
گفت: خوب که چه حالا؟!
گفتم: هیچ! می خواستم باز هم بگویم...
احمق!!!