بهمنی
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٥  کلمات کلیدی:
توهم شده ای بهمنی زنده گی من
می دانی چرا؟!
آن قدر بهمنی را دوست دارم
که اگر نخوانمش
بی تاب می شوم...
اما شعرش از سرودن دل سردم می کند
بس که دورم از لب هاش!

بی تابم از نبودنت...
این روز ها،
عجیب دل سردم می کنی از زنده گی
بس که دورم از لب هات...