معجزه ی امام(ع)
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸  کلمات کلیدی:
نشسته بودند توی پیاده رو!
حال و احوالی کردم و پرسیدم:
هیئت ابالفضل سیده صالحه* نمی رود؟
یکی شان گفت:
هیئت رفت الآن هم به نیاله* رسیده...
گفتم: هیئت شما هم می دود و می رود!
حالت خاصی به خود گرفت و گفت:
اگر ندود که نمی تواند توی دو روز سیصد لاشه ی گوسفند نذری را جمع کند...
آن یکی گفت: 
این معجزه ی خود امام حسین(ع) است که این همه گوشت توی دو روز جمع می شود...
سرم را پایین انداختم و درحالی که راه می افتادم گفتم:
به قول حاجی معجزه ی امام(ع) است دیگر...!


پ.ن:سید صالحه خاتون دختر امام موسی بن جعفر(ع) از امام زادگان منطقه واقع در روستای اذان
      نیاله، زمین های کشاورزی وزوان واقع در حد فاصل شهر وزوان و روستای اذان