سه گانی
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱  کلمات کلیدی: میل میل توست ، به من چه

١
پیشانی غرورم، چندان بلند نیست

این روزها که بی تو

دستِ دلم، به دامن این کوچه بند نیست٢
دفتر دل مرا ورق بزن

این گلایه های ناتمام

بی تو چنگ می زند به روی واژه هام٣
محو می شوند جاده ها یکی یکی

از کویر سوت و کور باورم

راهِ رفتن تو هم


۴

خیره مانده ام به ردّ‌پای رفتنت

زیر دست و پای ِ باد و ... داد و ... دود

مثل  چشم های خشک زنده رود