» رودم ولی دریا ندارم :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» دلتنگیم را شانه ای ای کاش :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» دلتنگ چشمهای تو هستم، دیار نیست؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» بالا بلند چشم بادامی...* :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱
» پاییز فصل رو به راهی نیست...! :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» بیا شور لباتو شیرین کن :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» باید از نو تو را مرور کنم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
» ببر، به شانه ی دریا ببار ابرت را :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٦
» داغ سجده* :: جمعه ۱۳٩۱/۸/٢٦
» امشب به کجای قصّه برگردم...؟! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٠
» این همه کشته می ارزد به محمد شدنت* :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» هیچ نندیشم به جز دلخواه تو... :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» این شعر را برای تو می بارم :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳
» بوسه هایت عجیب راه گشاست...!* :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» کمکم کن زمین بهشت که نیست...! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱
» من از کدام طرف می رسم به لب هاتان؟* :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳
» بیا اجازه بده تا شکاف بردارم* :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٠
» بگذار نفس بگیرم از لب هات... :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
» دارم به تو که... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۸
» چه فکر نازک غم ناکی* :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
» شیرین :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٤
» خدا را خوش می آید بی انصاف...؟! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٠
» سه گانی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱
» هبوط... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
» ندارمت... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۸
» من - تو =او :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٤
» سو :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» تو... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» از همین حالا :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» تنور... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» خودفروخته :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» دستور :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» نقدهای ناشیانه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» خوش به حال رودکی :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
» آقای دکتر :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» دود می شوم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» آقاي دکتر :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» مختار و موهيول :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» جرم ماه پرستی...! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٩
» احترام....؟! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» امشب که بغض دارم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» معجزه ی امام(ع) :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» کاروان :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» خیمۀ بی عمود :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» پدر و کریمی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» دود می شوم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» دود می شوم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» مورچه :: شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩
» یکی بود...یکی نبود :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/۱۸
» بی که تو باشی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/۱۳
» استاد و حافظ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٤
» مصاحبه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۱
» بهمنی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٥
» پیتزا :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۱
» از بهمنی :: جمعه ۱۳۸٩/٧/٩
» مرا ببخش :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٧
» رساله قشیریه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/٩
» از بهمنی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٤
» فردوسی و محمود :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٤
» تو... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٧
» به تو چه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٤
» حالا :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۱
» سودابه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٧
» بی تفاوت :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٤
» خو كن به قايقت... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳
» مسافر :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۳۱
» صدای غزل :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
» آقا... :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
» معلوم و مجهول :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٢
» دروغ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٧
» پلنگ چشم هات :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۱٥
» عمو!!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/۱۳
» برگه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۱
» عشق رنگی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۳٠
» پدر :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
» قرآن و سیگار و دوست دختر... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢۳
» مادر بزرگ :: شنبه ۱۳۸٩/۳/٢٢
» امام هجویری :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/۱۸
» طوفان :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٧
» استاد :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/۱۱
» دوچرخه :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٠
» تو هم که نیستی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٩
» پير مرد :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٩
» احمق و احمد :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۸
» خشک و سر به زیر :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۱
» من...تو... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/۱٤
» هنوز... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٥
» چه حس غریبی... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٦
» هر چه ندارم :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٢
» قرار نبود :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٠
» با نمی شود :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/۸
» حالا که نیستی :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٧ :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٧